หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยม รพ.สวนเบญจกิติ ๘๔ พรรษา ฉีดวัคซีน COVID-19 วันแรก

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยม รพ.สวนเบญจกิติ ๘๔ พรรษา ฉีดวัคซีน COVID-19 วันแรก

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในวันแรกของการฉีดวัคซีนเต็มรูปแบบวาระแห่งชาติ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนดนโยบาย  โดยให้บริการสำหรับพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย อดีตพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันวันที่ฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมหรือ SMS แล้ว ซึ่งโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ ได้จัดเตรียมอาคาร 2 เป็นสถานที่สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน   เปิดให้บริการวันละ 120 คน รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น. และรอบบ่าย เวลา  13.00 – 15.00 น.
ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน เนื่องจากมีสถานที่กว้างขวางสะดวกสบาย ไม่แออัด มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการให้บริการที่รวดเร็วเป็นระบบ ผู้รับบริการจึงไม่ต้องใช้เวลารอนาน นอกจากนี้ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ ยังพร้อมที่จะให้บริการประชาชนทุกระดับประทับใจ ด้วยบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรที่มีมาตรฐานเทียบเท่าเอกชน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งการรักษาโรคทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง คลินิกชะลอวัย ศูนย์ไตเทียม คลินิกผิวหนัง และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บนทำเลที่ตั้งใกล้กับสวนเบญจกิติ สวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..