หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวห่อสิบซอง ยี่ห้อ DOMINO จำนวน 25 ชุด

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวห่อสิบซอง ยี่ห้อ DOMINO จำนวน 25 ชุด

..เพิ่มเติม..