หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงค่าซ่อมแซมเครื่องชั่ง "โทเรโด" 240 กก. หน้าปัดเดี่ยว รหัสทรัพย์สิน 100004614 , เครื่องชั่งดิจิตอลขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2,000 KG รหัสทรัพย์สิน...

ค่าซ่อมแซมเครื่องชั่ง "โทเรโด" 240 กก. หน้าปัดเดี่ยว รหัสทรัพย์สิน 100004614 , เครื่องชั่งดิจิตอลขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2,000 KG รหัสทรัพย์สิน 100027549 พร้อมตรวจรับรองจากกองชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมเครื่องชั่ง “โทเรโด” 240 กก. หน้าปัดเดี่ยว รหัสทรัพย์สิน 100004614 , เครื่องชั่งดิจิตอลขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 2,000 KG รหัสทรัพย์สิน 100027549 พร้อมตรวจรับรองจากกองชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..