หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิควิด พาราฟิน จำนวน 600 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิควิด พาราฟิน จำนวน 600 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..