หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ร่าง) ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-Phone ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 319 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-Phone ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 319 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..