พี พี ฟิล์ม ขนาด 117มม. x 3,600 ม.

พี พี ฟิล์ม ขนาด 117มม. x 3,600 ม. จำนวน 17,280 ม้วน
https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2021/02/DOC050221-05022021072233.pdf
 

..เพิ่มเติม..