หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่กลุ่มเครื่องจักร SASIB จำนวน 8 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่กลุ่มเครื่องจักร SASIB จำนวน 8 รายการ

..เพิ่มเติม..