หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Tobacco Casing 507 จำนวน 3,000 กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Tobacco Casing 507 จำนวน 3,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..