หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหน้ากากผ้า ชนิดกรองฝุ่น 3 ชั้น จำนวน 2,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหน้ากากผ้า ชนิดกรองฝุ่น 3 ชั้น จำนวน 2,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..