หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ฯ ของสำนักงานฯ 25 เครื่อง , สถานีใบยาศรีสำโรง 4 เครื่อง สถานีใบยาหนองยาว 4 เครื่อง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ฯ ของสำนักงานฯ 25 เครื่อง , สถานีใบยาศรีสำโรง 4 เครื่อง สถานีใบยาหนองยาว 4 เครื่อง รวม 33 เครื่อง ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ฯ ของสำนักงานฯ 25 เครื่อง, สถานีใบยาศรีสำโรง 4 เครื่อง สถานีใบยาหนองยาว 4 เครื่อง รวม  33 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..