หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาปรับตั้งระบบสายพานลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor & Multi Blower) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาปรับตั้งระบบสายพานลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor & Multi Blower) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..