หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (หลอดไฟ LED T8 20 วัตต์) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (หลอดไฟ LED T8 20 วัตต์) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (หลอดไฟ LED T8 20 วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..