หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดต่างๆ ตึกอำนวยการ และตู้คอนเทนเนอร์ (กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง)

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดต่างๆ ตึกอำนวยการ และตู้คอนเทนเนอร์ (กองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง)

..เพิ่มเติม..