หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นยาสูบ จำนวน 384,000 กิโลกรัม (บรรจุหีบละ 200 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ฝจพ.b.03/01/63] ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นยาสูบ จำนวน 384,000 กิโลกรัม (บรรจุหีบละ 200 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

ดาวน์โหลดประกาศประกวดราคาฯ
ดาวน์โหลดราคากลาง
ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคารวมเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

..เพิ่มเติม..