หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างกั้นห้องฝ่ายผลิตด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ภายในอาคาร B-๐๒ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างกั้นห้องฝ่ายผลิตด้านใบยา และฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ภายในอาคาร B-๐๒ การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..