หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.03 พบกับท่านรองมนตรี กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต

รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.03 พบกับท่านรองมนตรี กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต

รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.03 พบกับท่านรองมนตรี กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต จะพาไปเยี่ยมชมในกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการผลิต ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย และที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยาพร้อมกับการทำงานด้วยธรรมภิบาลของท่านรองมนตรี

..เพิ่มเติม..