หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด 15 ไมครอน x 300 เมตร) จำนวน 4,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฟิล์มยืดพันพาเลท (ขนาด 15 ไมครอน x 300 เมตร) จำนวน 4,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..