หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คู่มือการติดตั้งโปรแกรม VPN และโปรแกรมสำหรับรันระบบงาน ORACLE

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม VPN และโปรแกรมสำหรับรันระบบงาน ORACLE

หมวดหมู่ :

ตั้งโปรแกรม VPN

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง VPN <<< CLICK
 2. แตกไฟล์ pro_vpn.zip ที่ได้ดาวน์โหลดมา
 3. ติดตั้งโปรแกรม GlobalProtect64.msi

วิธีติดตั้งโปรแกรม VPN

 • เปิดไฟล์ GlobalProtect64.msi >>> คลิ๊ก Next ไปเรื่อย ๆ

 • เมื่อขึ้น Installation Complete ให้กด Close

 วิธีเข้าใช้งานโปรแกรม

 • เปิดโปรแกรม GlobalProtect

 • กรอกรายละเอียดดังนี้
 • Portal = toat-vpn.toat.co.th
 • ใส่ Username และ Password ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ไว้
 • คลิ๊ก Connect และกด Continueถ้า Status ขึ้นว่า Connected  ให้ย่อโปรแกรมและเข้าใช้งานระบบงานภายในต่างๆ

วิธีการปิด Connect

 • ให้คลิ๊กขวาที่ icon มุมล่างขวามือเลือก Disable / และกลับไปใช้งานใหม่เลือก Enable

วิธีติดตั้งโปรแกรมสำหรับรันระบบงาน ORACLE

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับติตั้ง >>>> Click
 2. แตกไฟล์ setup_oracle.zip
 3. ติดตั้ง File oaj2se.exe เพื่อตั้งตั้งโปรแกรม Java(TM) 6 Update 7  (ใช้ได้เฉพาะเวอร์ชั่นนี้เท่านั้น)
 • คลิ๊ก Accept

 • รอกจนติดตั้งเสร็จ และคลิ๊ก Finish

 • ปิดการ update สำหรับ java โดยเปิด control panel และคลิ๊กที่ icon  java

 • คลิ๊กที่หัวข้อ Update เอาเช็คบ๊อคออกที่หัวข้อ Check for update automatically

 • คลิ๊ก Never Check

 • คลิ๊ก OK

4. ติดตั้งไฟล์  jinit.exe  เพื่อติดตั้งโปรแกรม >> คลิ๊ก Next

 • คลิ๊ก ok

ขั้นตอนต่อไป

                Copy file ชื่อ jvm.dll (จากโฟลเดอร์ jvm.dll_ ที่แตกไฟล์ออกในทีแรก)  ไปวางที่.  C:\Program Files (x86)\Oracle\JInitiator 1.3.1.22\bin\hotspot

(ถ้ามีไฟล์ jvm.dll  อยู่แล้ว Replace ไฟล์เดิมได้เลยครับ)

การตั้งค่าโปรแกรม IE (Internet Explore) สำหรับใช้งานระบบภายใน

 1. เปิดโปรแกรม IE (Internet Explore) และไปที่ Internet options  ไปที่แทบ Security >> Local intranet >> Site

 • คลิ๊กที่ Advanced

 • ใส่ที่อยู่ site และกด Add ตามรูป

 – http://ttmapp.tobacco.or.th

– http://192.168.0.40
– http://192.168.0.50
เมื่อเสร็จแล้วให้กดปิดหน้าต่าง และคลิ๊ก OK ออกไปตามลำดับ
 
ขั้นตอนการทดสอบ VPN และใช้งานระบบภายใน

 1. ให้ login VPN ตามในขั้นแรกก่อน
 2. เปิด IE (Internet Explore) และไปที่ http://appintra.tobacco.or.th/quicksand.html
 3. เข้าไปที่   ระบบงาน ERP
 4. คลิ๊กที่ ORACLE Application (R12) กรอกรหัสและเข้าใช้งานปกติ

ระบบจะขึ้นความเตือนดังรูป ให้ติ๊กถูกตรงช่อง Always trust content from this publisher และกด Run (เมื่อมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาแสดงว่าระบบใช้งานได้แล้ว)

 
5. คลิ๊กที่โปรแกรม Oracle Developer (TM) ดังรูป

 • เมื่อขึ้นหน้าต่าง Jinitiator Security Warning ให้คลิ๊กที่ Grant always ดังรูป ก็จะสามารถใช้งานโปรแกรมได้

..เพิ่มเติม..