หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingรับฟังคำวิจารณ์ 17-26 กุมภาพันธ์ 2563 งานซื้อเครื่องดูดฝุ่นน้ำ/แห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 W จำนวน 10 เครื่อง ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

รับฟังคำวิจารณ์ 17-26 กุมภาพันธ์ 2563 งานซื้อเครื่องดูดฝุ่นน้ำ/แห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 W จำนวน 10 เครื่อง ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..