หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS 90 หมายเลข 16,17 และ 20 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS 90 หมายเลข 16,17 และ 20 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 รายการ

..เพิ่มเติม..