หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS 90 หมายเลข 3 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS 90 หมายเลข 3 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 13 รายการ

..เพิ่มเติม..