หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกราคากลาง-งานซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ชนิดแผ่น พร้อมระบบพิมพ์ INKJET และอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง-งานซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ ชนิดแผ่น พร้อมระบบพิมพ์ INKJET และอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..