หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเงินสดย่อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเงินสดย่อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเงินสดย่อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..