หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รายการที่ ๑ ด้ามกรอสำหรับรากเทียมแบบถอดแยกส่วนล้างได้ จำนวน ๑ ด้าม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รายการที่ ๑ ด้ามกรอสำหรับรากเทียมแบบถอดแยกส่วนล้างได้ จำนวน ๑ ด้าม และรายการที่ ๒ ด้ามกรอสำหรับงานผ่าตัดฟันคุดแบบถอดแยกส่วนล้างได้ จำนวน ๒ ด้าม)

..เพิ่มเติม..