หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6

พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6

หมวดหมู่ :

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชัชชัย สิริรวีกูล ผู้อำนวยการฝ่ายใบยา พญ. มนชนก สุวิชาญวรสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายสมศักดิ์ ประจันตวนิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าสวนลุมพินี
ที่มา : กองบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

..เพิ่มเติม..