หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่และกลุ่มเครื่องบรรจุซอง GD.121/Alfa Ram No.29,30 และ...

ประกาศราคากลางจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่และกลุ่มเครื่องบรรจุซอง GD.121/Alfa Ram No.29,30 และ Protos-๗๐ No.34,35

..เพิ่มเติม..