หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กลุ่ม QCC Good Time คว้ารางวัลจาก การประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ APQO-2019

กลุ่ม QCC Good Time คว้ารางวัลจาก การประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ APQO-2019

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย นายนพดล หาญธนสาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 3 star(กลุ่มดีเยี่ยม) จากการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ APQO-2019 ในระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2562 หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

รวมถึงการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้เดินทางเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ (APQC-2019) เกาะบาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ให้แก่

กลุ่ม Good Time พนักงานจากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 สมาชิกทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย

นายนายบัญชา เสาธงไชย

นายนายกฤชติญะ  นาวาประดิษฐ

นายสุพงษ์ จินตลิขิตดี

นายรุ่งโรจน์ รัตนวุฒิกุล

นายวัฒนา มีทอง

นายอนุรักษ์ สืบเหล่ารบ

นายชารี นาคละมัย

นายวัชรินทร์ นาคละมัย

นายพรเทพ การสมดี

นายวันชัย ทองเชิด

ในการนำเสนอนำเสนอผลงานเรื่องลดการแตกหักตัว PADDLE ของชุดสายพาน GOOD PACK BELT”

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากผลงานนี้คือ สามารถลดความเสียหายจากตัว Paddle แตกหัก ชุดสายพาน Good Pack  Belt  จากปีละ 8 ครั้ง เหลือ 0 ครั้ง  ลดลงถึง 100 %  ประสิทธิภาพเพิ่มจาก 67% เป็น 80%  และ ค่า OEE   เพิ่มจาก 56.76 % เป็น 62.64%  ซึ่งสามารถตอบสนองตรงตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

..เพิ่มเติม..