หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding-ราคากลาง-งานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 350 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 13.8 เมตร จำนวน 3 คัน ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4...

-ราคากลาง-งานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 350 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 13.8 เมตร จำนวน 3 คัน ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..