หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องเป่าลมเย็น (AHU)ขนาดการทำความเย็นได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บีทียู/ช.ม. (เขตการผลิตที่ 2-3) จำนวน 22 ชุด ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องเป่าลมเย็น (AHU)ขนาดการทำความเย็นได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บีทียู/ช.ม. (เขตการผลิตที่ 2-3) จำนวน 22 ชุด ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..