หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หมวดหมู่ :

       นายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด รักษาการแทนผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย รับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

 

..เพิ่มเติม..