หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ขนาด 48 มม. x 6,000 ม. จำนวน 1,000...

ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ขนาด 48 มม. x 6,000 ม. จำนวน 1,000 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62087558360)

..เพิ่มเติม..