หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศยกเลิกเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิกเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..