หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคภายนอกขับรถยกที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคภายนอกขับรถยกที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..