หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะ จ้างทำซองบรรจุภัณฑ์ยาเส้นตรา e-แต๋น จำนวน 528,000 ซอง,ตรา e-แต๋น สูตร 2 จำนวน 792,000 ซอง...

ประกาศผู้ชนะ จ้างทำซองบรรจุภัณฑ์ยาเส้นตรา e-แต๋น จำนวน 528,000 ซอง,ตรา e-แต๋น สูตร 2 จำนวน 792,000 ซอง และตรา LINE จำนวน 528,000 ซอง โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..