หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 200,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 200,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..