หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ฝจพ.b.02/18/62) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ฝจพ.b.02/18/62) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..