หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ 7 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ 7 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..