หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องบรรจุซอง Alfa-Ram No.23,No.4,No.9...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องบรรจุซอง Alfa-Ram No.23,No.4,No.9 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 4 ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..