หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งานจ้างรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องอัดอากาศ No.13, 16, 17 และ 18 พร้อมอุปกรณ์...

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งานจ้างรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องอัดอากาศ No.13, 16, 17 และ 18 พร้อมอุปกรณ์ จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 คลองเตย ไปติดตั้งที่อาคาร B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..