หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดแรงกด (Crush Tester) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ฝจพ.b.03/05/62

ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดแรงกด (Crush Tester) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – ฝจพ.b.03/05/62

..เพิ่มเติม..