หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..