หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศยกเลิกการจ้างพิมพ์ซองบรรจุยาเส้นตรา e-แต๋น จำนวน 1,500,000 ซอง, ซองบรรจุยาเส้นตรา e-แต๋น สูตร 2 จำนวน 2,100,000 ซอง...

ประกาศยกเลิกการจ้างพิมพ์ซองบรรจุยาเส้นตรา e-แต๋น จำนวน 1,500,000 ซอง, ซองบรรจุยาเส้นตรา e-แต๋น สูตร 2 จำนวน 2,100,000 ซอง และซองบรรจุยาเส้นตรา LINE จำนวน 1,500,000 ซอง โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..