หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ 2563

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ 2563

..เพิ่มเติม..