หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง) จ้างขนส่งยาเส้นมวนเองไปยังช่องทางการจำหน่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ราคากลาง) จ้างขนส่งยาเส้นมวนเองไปยังช่องทางการจำหน่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..