หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 425,000...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 425,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..