หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ที่สถานีไฟฟ้าย่อย และสถานีรับ-จ่ายน้ำประปา)

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ที่สถานีไฟฟ้าย่อย และสถานีรับ-จ่ายน้ำประปา)

..เพิ่มเติม..