หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 x 21.95 มม. Menthol 7.00 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 มิลลิเมตรมาตรน้ำ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 x 21.95 มม. Menthol 7.00 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

จำนวน 8,193,600 ชิ้น
ดาวน์โหลด
Download

..เพิ่มเติม..