หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบ Radio Frequency Identification (RFID) สำหรับเครื่องจักรผลิตบุหรี่ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบ Radio Frequency Identification (RFID) สำหรับเครื่องจักรผลิตบุหรี่ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..