หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่โกดังพัสดุไร่ กองจัดการใบยาและพัสดุไร่ ฝ่ายใบยา โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่โกดังพัสดุไร่ กองจัดการใบยาและพัสดุไร่ ฝ่ายใบยา โดยวิธีเจาะจง

..เพิ่มเติม..