หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสาร ISUZU ทะเบียน 40-8766-76 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสาร ISUZU ทะเบียน 40-8766-76 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..